f t g m
Copyright 2019 - Gáborján Község Önkormányzata

Képviselő-testületi rendeletek

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 1. 2/2018. (III.13.) sz. A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett köztisztviselők illetményének megállapításáról
 2. 1/2018. (III.13.) sz. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
 3. 22/2017. (XII.29.) sz. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2016. (V.27) számú rendelet módosításáról
 4. 21/2017. (XII.29.) sz. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13.) rendeletének módosításáról
 5. 20/2017. (XII.29.) sz. A településkép védelméről
 6. 19/2017. (XII.7.) sz. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról
 7. 18/2017. (XII.7.) sz. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
 8. 17/2017. (XII.7.) sz. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
 9. 16/2017. (XII.7.) sz. A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 15/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 10. 12/2017. (V.30.) sz. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 11. 11/2017. (V.30.) sz. A partnerségi egyeztetés szabályairól
 12. 9/2017. (V.30.) sz. A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 13. 5/2017. (III.13.) sz. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
 14. 3/2017. (II.14.) sz. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározására
 15. 2/2017. (II.14.) sz. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól
 16. 8/2016. (VII.12.) sz. A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
 17. 6/2016. (V.27.) sz. A Szervezeti és Működési Szabályzatról
 18. 4/2016. (V.27.) sz. A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 19. 2/2016. (II.16.) sz. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 20. 9/2015. (XI.20.) sz. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
 21. 5/2015. (V.21.) sz. A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 22. 11/2014. (XII.10.) sz. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
 23. 8/2014. (X.02.) sz. A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról
 24. 6/2014. (VI.26.) sz. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
 25. 4/2014. (IV.22.) sz. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
 26. 13/2013. (XI.4.) sz. A közterület filmforgatási célú hasznosításáról
 27. 11/2013. (X.10.) sz. A helyi iparűzési adóról
 28. 5/2013. (IV.25.) sz. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
 29. 4/2013. (IV.25.) sz. A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 30. 5/2012. (IV.26.) sz. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
 31. 1/2012. (II.13.) sz. Az épített és természeti értékek helyi védelméről
 32. 13/2010. (XII.22.) sz. A közműves ivóvízellátásról
 33. 4/2010. (XII.13.) sz. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról
 34. 8/2007. (VIII.16.) sz. Az adatvédelemről
 35. 3/2006. (IV.13) sz. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról
 36. 13/2005. (IX.19) sz. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi speciális szabályairól
 37. 9/2005. (V.20.) sz. A helyi hulladékgazdálkodási tervről
 38. 5/2005. (III.31.) sz. Piacok és vásárok tartására vonatkozó szabályok
 39. 10/2004. (VIII.12.) sz. A helyi építési szabályzat
 40. 8/2002. (VII.22). sz. Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
 41. 5/2002. (III.28.) sz. A temetőkről és temetkezésekről
 42. 4/2002. (III.28.) sz. A díszpolgári cím adományozásáról
 43. 3/2002. (III.28.) sz. A parlagfű irtásról
 44. 6/1997. (V.29.) sz. A közterület használatáról, díjáról
 45. 6/1994. (XII.01.) sz. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről
 46. 3/1992. (V.14.) sz. Az utcanevek megváltoztatásáról