f t g m
Copyright 2020 - Gáborján Község Önkormányzata

Lakosaink részére igényelhető szájmaszk

TISZTELT GÁBORJÁNI LAKOSOK!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Önkormányzatunknál folyamatosan készülnek a szájmaszkok. Ha valakinek szüksége van rá az jelezze a 06-54/418-211 telefonszámon, az idősek pedig a gondozójuknál. A megrendelt maszkokat folyamatosan kiszállítjuk.

Továbbá akinek a bevásárlásban szüksége van segítségre szintén ezen a telefonszámon jelezheti.

Gáborján, 2020. március 24.

Gáborján Község Önkormányzata

Közterületen szeszesital fogyasztás tilalma rendelet

Gáborján Község Önkormányzata Polgármesterének

1/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról

 Gáborján Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak figyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:§

1. §.

A rendelet célja

A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amely elősegíti az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzését.§

2. §.

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában

a.) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.

b.) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a. pontja szerinti minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

3. §.

A rendelet hatályai

  1. A rendelet területi hatálya Gáborján Község közigazgatási területén lévő belterületi közterületekre terjed ki.
  2. A rendelet személyi hatálya minden, Gáborján Község közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

4. §.

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabálya 

Közterületen szeszesital fogyasztása vagy szeszesitalt tartalmazó folyadék tárolására alkalmas eszköz nyitott állapotban magánál vagy testközelben tartása tilos.

 5. §.

Záró rendelkezések

 E rendelet 2020. március 24. napján lép hatályba.

  

Gáborján, 2020. március 23.

 

            Mező Gyula                                                    Jenei Attila

          polgármester                                                          jegyző

 ______________________________________________________________________________________________________

Föld hirdetményeink a Magyarország.hu-n

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a Magyarorszag.hu-n közzétett hirdetményeink.

Felhívjuk figyelmet, hogy a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Kapcsolódó dokumentumok:
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Mentés

Mentés