Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen
TOP-3.2.1-16-HB1-2018-00002

  • Kedvezményezett: Gáborján Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen
  • A szerződött támogatás összege: 124 890 000 Ft, azaz egyszázhuszonnégymillió-nyolcszázkilencvenezer forint
  • Támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31
  • A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-HB1-2018-00002

A projekt bemutatása:

A projekt megvalósítása, vagyis az önkormányzat tulajdonában lévő épületek korszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy a több évtizeddel ezelőtt épült ingatlanok energetikailag korszerűvé váljanak, ezáltal pedig működési, működtetési  költségei csökkenjenek.
Jelen program kizárólag olyan, a pályázati felhívás szerinti önállóan támogatható tevékenységeket tartalmaz, mint önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül betervezésre került fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő  rendszerek korszerűsítése, cseréje és /vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, valamint már meglévő világítási rendszerek korszerűsítése. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül megvalósul az akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyagok kidolgozása, képzés tartása.

A projekt 3 helyszínen valósul meg:

  • Gáborján, Arany János utca 2-6., (hrsz: 434),
  • Gáborján, Fő utca 106., (hrsz: 50),
  • Gáborján, Fő utca 108., (hrsz: 49).

Az ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak. A felújításra kerülő épületek külső határoló szerkezeteinek hőszigetelése, valamennyi épületen komplett nyílászáró csere (kivéve a polgármesteri hivatal), napelemes rendszer kiépítés és  fűtéskorszerűsítés kerül megvalósításra a projekt keretében.

A projekt keretében megvalósításra kerülő munkálatok az alábbiak:

Az épületek külső hőszigetelése megvalósításra kerül, 15cm vastag hőszigetelés kerül felragasztásra, a lábazatra szintén 15cm vastagságban kerül felragasztásra. A külső felületképzés homlokzati nemes vakolat és lábazati vakolattal kerül megvalósításra. A szabadidős létesítmény és könyvtár egész épületben komplett nyílászáró csere lesz, melynek köszönhetően a külső nyílászárók a műszaki leírásban leírtaknak megfelelően. Az épületekben kialakításra kerül napelemes rendszer. Jelenlegi gázkazános fűtési rendszerek teljes cseréje szükséges új kondenzációs gázkazán beszerelésével. Újból ki kell építeni a fűtési rendszert, mely tartalmazza a kazánokat, a korszerű vezérléseket, korszerű fűtéscsöveket, korszerű radiátorokat, termofejekkel. Az új fűtési rendszer beszabályozása szükséges mely biztosítja a fűtést.

A beruházás hozzájárul a Nemzeti Reform Program kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló részarány teljesítéséhez. A projekt révén megvalósul az épületek energetikai korszerűsítése, továbbá a működési költségek csökkenése.

A pályázat kezdete 2019.07.01. nap, a megvalósítás vége 2021.08.31. A pályázatba 7 mérföldkő került betervezésre, melyekhez kapcsolódó konkrét tevékenységek a pályázati adatlapban kerültek bővebb kifejtésre. A pályázó Gáborján Község Önkormányzata, a pályázat menedzselését külső projekt menedzsment látja el.

Fotó dokumentációk:

Kapcsolódó hivatkozások:

Sajtóközlemény 2021.11.25