v f t g m
Copyright 2024 - Gáborján Község Önkormányzata

HVI közlemény 2019.08.08

Ügyszám: G/840/2019-9.

KÖZLEMÉNY

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/E.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhetedik napot követő munkanapon, a megelőző napon a választói névjegyzékben szereplő választópolgárok száma alapján.

A választópolgárok száma a névjegyzéken a választást megelőző 67. napon : 668 fő.

Ezt figyelembe véve

- polgármester jelöléséhez 21 db

- képviselő jelöléséhez 7 db ajánlás szükséges.

Jelöltet ajánlani: 2019. augusztus 24-től szeptember 9-én 16.00 óráig lehet.

 

Az ajánlások számának megállapításával kapcsolatos döntéssel szemben – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 210.§ (1) bekezdése alapján - kifogással lehet élni, melyet Gáborján Község Helyi Választási Bizottságához kell címezni, és a 4122 Gáborján, Fő u. 106. szám alatt lehet benyújtani.

E közlemény Gáborján község önkormányzatának honlapján és a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.

 

Gáborján, 2019. augusztus 8.

 

Jenei Attila s.k.
HVI vezető