v f t g m
Copyright 2024 - Gáborján Község Önkormányzata

I. - II. Világháborús emlékmű

Hely:
Református templom előtti tér

Alkotó:
Győrfi Lajos szobrászművész (1997)

Az emlékmű tulajdonságai:

80 cm magas, bazaltkocka borítású kiemelésen, 200x70x70 cm-es tornanádaskai kőoszlop, elő- és két oldallapja vágott.
Az oszlopon 270 cm szárnyfesztávolságú bronz turulmadár, karmai között bronz kardot tart.
Az előlapon felül a köztársaság bronzból készült 60 cm-es címere, alatta PRO PATRIA bronz felirat, ezalatt a falu 52x37 cm-es bronz címere.
Az oszlop két oldalán külön-külön az I. és a II. világháború áldozatainak nevei olvashatók.

Bővebben: I. - II. Világháborús emlékmű

Gáborján népi építészeti emlékei 2000

Felmérési és fotódokumentáció az országos és helyi népi műemlékvédelem előkészítéséhez. A település népi építészeti örökségének felkutatására és dokumentálására alakult felmérő tábor munkája.

Készült a szentpéterszegi Bihar Közösségeiért Alapítvány, Gáborján Önkormányzata és a DemNet alapítvány megbízásából és támogatásával, 2 db színes fényképes és 2 db fekete-fehér másolati példányban 2000-ben. Web formátum: Teleház Gáborján.

Az oldalak a 2000 évben készült változat eredetijében kerültek feltöltésre új honlapunkra. A képek és dokumentációk nagy része scanner segítségével lett digitalizálva, méretükkel és minőségükkel sajnos akkor igazodnunk kellett az Internetes átviteli sebesség korlátokhoz és az igen szerény tárhelyhez.

Webmaster

Mentés

Mentés

Élővilág

Gáborján élővilága

Papp László az "Örökségünk" c. kötet társszerzõjének nyomán
(Rajzok: Hoffman - Wágner)

A földrajzi Körösvidék északi részére eső Berettyó folyó jobb partján, a növényföldrajzi Tiszántúl (Crisicum) északi részén (ebbe nem értendő a Nyírség és a Bereg-Szatmári sík) fekszik Gáborján. Természetesen birtokainak határa a folyót jóval nagyobb területen áthágja, s ez a sajátos itt-ott még természetközeli, ősi terület rejt csodálatosabbnál csodálatosabb növényeket és állatokat. Szerencsés ez a vidék, hiszen a múlt századtól, e század hatvanas-hetvenes évéig hatalmas átalakítások és átalakulások mentek végbe, a lecsapolások, folyószabályozások, amelyeknek jó része sajnos az esetek nem kicsiny részében nem tökéletes eredménnyel járt, több területében nem érintette. A kiszáradások, a szikesedés, a természetes élőhelyek eltűnése, főleg az erdőirtások során ezt a részt is utolérte, de nem teljes egészében! Ami maradt az az Alföld ritkaságaihoz, biológiai ékköveihez tartozik, s ha vigyázunk rá, remélhetőleg tartozni is fog a jövőben is!

T A R T A L O M

A táj kialakulása
A növényzet
Az állatvilág

Bővebben: Élővilág

Földrajz

A Berettyó - Kálló Közének átfogó földrajzi jellemzése

Papp Antal az "Örökségünk" c. kötet társszerzõjének nyomán

Gáborján község földrajzilag a Berettyó - Kálló közének nevezett kistájegység területen fekszik. A fejezet oldalain bemutatjuk a tájra jellemző földrajzi adottságokat, lehetőségeket, amelyek során elválaszthatatlanul meg kell említenünk a szomszéd ill. a tájegységen belüli településeket is.


T A R T A L O M

A Berettyó - Kálló köze

I. A természeti adottságok jellemzése és értékelése

  • A táj kialakulása és földtani képződményei
  • A felszín jellegzetességei
  • A Berettyó - Kálló vidék vizei
  • A Berettyó - Kálló vidék talajai
  • Az éghajlat alapvető vonása
  • A természeti adottságok összefoglaló értékelése


II. A táj és az ember kapcsolatai, egymásra hatásai

  • Bevezető
  • Az őstáj arculata és átalakulása
  • Az őstáj és a települések
  • Változások a táj és települések helyzetében és annak néhány következménye

Bővebben: Földrajz