f t g m
Copyright 2017 - Gáborján Község Önkormányzata

Földrajz

A Berettyó - Kálló Közének átfogó földrajzi jellemzése

Papp Antal az "Örökségünk" c. kötet társszerzõjének nyomán

Gáborján község földrajzilag a Berettyó - Kálló közének nevezett kistájegység területen fekszik. A fejezet oldalain bemutatjuk a tájra jellemző földrajzi adottságokat, lehetőségeket, amelyek során elválaszthatatlanul meg kell említenünk a szomszéd ill. a tájegységen belüli településeket is.


T A R T A L O M

A Berettyó - Kálló köze

I. A természeti adottságok jellemzése és értékelése

  • A táj kialakulása és földtani képződményei
  • A felszín jellegzetességei
  • A Berettyó - Kálló vidék vizei
  • A Berettyó - Kálló vidék talajai
  • Az éghajlat alapvető vonása
  • A természeti adottságok összefoglaló értékelése


II. A táj és az ember kapcsolatai, egymásra hatásai

  • Bevezető
  • Az őstáj arculata és átalakulása
  • Az őstáj és a települések
  • Változások a táj és települések helyzetében és annak néhány következménye

Bővebben: Földrajz

Élővilág

Gáborján élővilága

Papp László az "Örökségünk" c. kötet társszerzõjének nyomán
(Rajzok: Hoffman - Wágner)

A földrajzi Körösvidék északi részére eső Berettyó folyó jobb partján, a növényföldrajzi Tiszántúl (Crisicum) északi részén (ebbe nem értendő a Nyírség és a Bereg-Szatmári sík) fekszik Gáborján. Természetesen birtokainak határa a folyót jóval nagyobb területen áthágja, s ez a sajátos itt-ott még természetközeli, ősi terület rejt csodálatosabbnál csodálatosabb növényeket és állatokat. Szerencsés ez a vidék, hiszen a múlt századtól, e század hatvanas-hetvenes évéig hatalmas átalakítások és átalakulások mentek végbe, a lecsapolások, folyószabályozások, amelyeknek jó része sajnos az esetek nem kicsiny részében nem tökéletes eredménnyel járt, több területében nem érintette. A kiszáradások, a szikesedés, a természetes élőhelyek eltűnése, főleg az erdőirtások során ezt a részt is utolérte, de nem teljes egészében! Ami maradt az az Alföld ritkaságaihoz, biológiai ékköveihez tartozik, s ha vigyázunk rá, remélhetőleg tartozni is fog a jövőben is!

T A R T A L O M

A táj kialakulása
A növényzet
Az állatvilág

Bővebben: Élővilág