Az egész életen át tartó tanulási lehetőség biztosítása Gáborjánban

EFOP-3.7.3-16-2017-00104

 • Kedvezményezett: Gáborján Község Önkormányzata
 • Projekt címe: Az egész életen át tartó tanulási lehetőség biztosítása Gáborjánban
 • A szerződött támogatás összege: 28 636 452 Ft, azaz huszonnyolmillió-hatszázharminchatezer-négyszázötvenkettő forint
 • Támogatás mértéke: 100%
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.01
 • A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00104

A projekt bemutatása:

A projekt Gáborján felnőtt lakosságának, de különösen a köznevelésben részt nem vevő, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű lakosai részére biztosít infrastrukturális és humán lehetőségeket, fejlesztéseket. A tanulási programok időtartamára a foglalkozásokon résztvevők gyerekei részére gyerekfelügyelet biztosított, amely során a gyerekek szakszerű felügyelet és irányítás mellett fejlesztő tevékenységeket (rajzolás, éneklés, fejlesztő játékok) végezhetnek. Jelen pályázati programban megvalósuló oktatási programok eddig nem működtek Gáborjánban, a pályázati támogatás segítségével új tanulási tevékenységek valósulnak meg. A tanulási programok egyike sem eredményez szakképesítést, de széleskörű tudást biztosít. A projekt keretében az alábbi tanulási programok zajlanak:

Angol nyelvoktatás

Az oktatás célja: nyelvi és alapkompetenciák fejlesztése, formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulás érdekében, munkaerőpiacra belépés, visszatérés elősegítése

Tevékenység jellemzői:

 • formális oktatásra felkészítő, munkaerőpiacra belépést, visszatérést elősegítő (pld. külföldi ügyfelekkel rendelkező, turisztikai, vendéglátó egységeknél történő elhelyezkedést elősegítő) alapfokú nyelvtudást biztosító képzés
 • oktatás gyakorisága: havi 1 alkalom, alkalmanként 4 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 20 fő
 • oktató személy: szakképesítéssel rendelkező angolnyelv tanár
 • oktatási segédeszközök: nyelvtankönyv, szótár, digitális nyelvgyakorló felületek

Informatikai oktatás

Az oktatás célja: alapkompetenciák fejlesztése, formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése, digitált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjának megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében, munkaerőpiacra belépés, visszatérés elősegítése

Tevékenység jellemzői:

 • informatikai alapismereteket, Word, Excel programok használatát, digitális adatbázisok használatát oktató képzés
 • oktatás gyakorisága: havi 1 alkalom, alkalmanként 4 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 20 fő
 • oktató személy: szakképesítéssel rendelkező informatikus
 • oktatási segédeszközök: tankönyvek, informatikai eszközök

Kosárfonás- műhelyfoglalkozás

Az oktatás célja: kulturális kifejezőkészség fejlesztése, kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra belépés, visszatérés érdekében

Tevékenység jellemzői:

 • kosárfonó technikák elsajátítását oktató képzés
 • oktatás gyakorisága: havi 1 alkalom, alkalmanként 4 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 15 fő
 • oktató személy: iparművész szakember

Szövés- műhelyfoglalkozás

Az oktatás célja: kulturális kifejezőkészség fejlesztése, kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra belépés, visszatérés érdekében

Tevékenység jellemzői:

 • szövő technikák elsajátítását oktató képzés
 • oktatás gyakorisága: havi 1 alkalom, alkalmanként 4 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 15 fő
 • oktató személy: iparművész szakember

Zeneművészeti csoportfoglalkozás

Az oktatás célja: kulturális kifejezőkészség fejlesztése, kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a társadalomba és a közéletbe való visszatérés érdekében

Tevékenység jellemzői:

 • hagyományos népi hangszerek használatának elsajátítását oktató képzés, helyi és környékbeli kulturális rendezvényeken előadásra kerülő zenei produkciók betanítása
 • foglalkozás gyakorisága: havi 3 alkalom, alkalmanként 2 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 15 fő
 • oktató személy: szakképesítéssel rendelkező ének- zene tanár

Táncművészeti csoportfoglalkozás

Az oktatás célja: kulturális kifejezőkészség fejlesztése, kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a társadalomba és a közéletbe való visszatérés érdekében

Tevékenység jellemzői:

 • hagyományos népi és populáris táncok elsajátítását oktató képzés, helyi és környékbeli kulturális rendezvényeken előadásra kerülő táncprodukciók betanítása
 • foglalkozás gyakorisága: havi 3 alkalom, alkalmanként 2 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 15 fő
 • oktató személy: szakképesítéssel rendelkező tánctanár

Szemléletformáló tábor

Az oktatás célja: a készségek fejlesztése a munkaerőpiacra és a társadalmi, közösségi életbe való belépés, visszatérés érdekében

Tevékenység jellemzői:

 • fejlesztő foglalkozások: önismeret, sikeres kommunikáció, problémamegoldás, alkalmazkodási készség, felelősség vállalás
 • foglalkozás gyakorisága: 7 alkalom, alkalmanként 4 órában
 • résztvevők száma: alkalmanként 40 fő
 • oktató személy: szakképesítéssel rendelkező oktató

A projekt keretében létrehozott új szolgáltatások segítségével az alábbi célok elérését tervezzük

 • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által, (tervezett foglalkozások- angolnyelv oktatás, informatikai oktatás)
 • a munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve közéletbe való visszatérést elősegítő készségek fejlesztése a kultúra bázisán (tervezett foglalkozások- kosárfonás, szövés, zene, tánc)
 • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében (tervezett foglalkozások: informatikai oktatás, internethasználat)
 • nyelvi kompetenciák fejlesztésére (tervezett foglalkozások- angolnyelv oktatás)

A célcsoporttagok bevonásában aktívan részt vesz a Gáborjáni Református Egyházközség és a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A programok meghirdetése plakátok, szórólapok, internetes felületek segítségével a projekt teljes ideje alatt folyamatos.