v f t g m
Copyright 2023 - Gáborján Község Önkormányzata

HVI közlemény 2019.08.08 - 2

KÖZLEMÉNY
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt 13 nemzetiség esetében – a 183/2019. számú határozatával – 2019. október 13. napjára kitűzte a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

Gáborján községben a következő nemzetiség(ek) esetében kerülhet sor települési nemzetiségi önkormányzat választására: roma nemzetiség.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Nemzetiség

választópolgárok száma a kitűzéskor

szükséges ajánlások száma

megválasztható képviselők száma

roma

102

6

5

 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva tettem közzé.

 

Gáborján, 2019. augusztus 8.

Jenei Attila s.k.
HVI vezető