v f t g m
Copyright 2024 - Gáborján Község Önkormányzata

2022. évi határszemle ellenőrzés

 

 

hbmkh

 

Tárgy: 2022. évi határszemle ellenőrzés

 ÉRTESÍTÉS

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Álmosd, Bagamér, Berettyóújfalu, Debrecen I. és II. kerület, Földes, Gáborján, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúbagos, Hencida, Kokad, Létavértes, Monostorpályi, Nádudvar, Nagyrábé, Szentpéterszeg településeken az érintett ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, tulajdonosi jogokat gyakorló szerveit, valamint vagyonkezelőit az alábbiakról értesíti:

 

A Földhivatali Főosztály 2022. május 16. napjától a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Tfvt.)-, valamint a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet értelmében, az alábbiakban felsorolt esetekben hatósági ellenőrzést folytat.

 

Az ellenőrzés kiterjed:

 

- a hasznosítási, ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésére,

- a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetőleg belvíz elvezető árkok, csatornák állapotának ellenőrzésére,

- az újrahasznosítást igénylő és arra alkalmas területek felmérésére,

- a más célú hasznosítás megkezdésének ellenőrzésére,

- a más célú hasznosítás megszűntetésének ellenőrzésére,

- a természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot egyezőségének megteremtésére,

- a művelési ág változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére,

- az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta utána termőföld eredeti állapotba történő helyreállításának vizsgálatára,

- engedély nélküli más célú hasznosítások felderítésére,

- engedély nélküli más célú hasznosítások esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítás vizsgálatára,

- bejelentési kötelezettség alá eső, a jogosultság gyakorlásával összefüggő termőföld igénybevétel határidőben történő bejelentésének vizsgálatára,

- a földminősítési mintaterek felülvizsgálatára.

A helyszíni el-lenőrzésekről jogsértés esetén feljegyzés, illetve fényképfelvétel készül, valamint annak megszüntetésére a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően további intézkedések kerülnek foganatosításra.

 

Arra tekintettel, hogy az ellenőrzés végrehajtása jelentős számú ügyfelet érint, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 68. § (2) bekezdés szerint az ügyfelek részére előírt előzetes értesítés az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Tfvt. 1/A. § alapján hirdetményi úton történik.

 

Debrecen, 2022.05.09 12:40:25

 

Tisztelettel:

Dr. Bagosi Mária Adrienn főosztályvezető

 

Földhivatali Főosztály
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. Telefon: (36 52) 505-801 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHFH 610032795

Kapcsolódó dokumentum: 2022. évi határszemle ellenőrzés