v f t g m
 • Gáborján Község Önkormányzata - Közérdekű adatok

 • A kezdetektől, napjainkig ...

 • Örökségünk földrajz, élővilág, népi építészet, ...

 • Általános Iskola ... Gáborjáni Mocorgó Óvoda ...

 • Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei Együttes

 • Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási mintaprogramok ...

Copyright 2023 - Gáborján Község Önkormányzata

Üvegzseb

Üvegzseb program
 

Mit jelent az üvegzseb program? 

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. egyes rendelkezéseit módosította.

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény. A közzététel adattartalma az alábbi:

 • kedvezményezett neve
 • támogatás összege
 • támogatás célja
 • támogatási program megvalósításának helye

A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik. A közzététel adattartalma az alábbi:

 • szerződés megnevezése
 • szerződés tárgya
 • szerződést kötő felek neve
 • szerződés értéke
 • határozott időre kötött szerződés időtartama
 • fenti adatok változásai

A szerződés létrejöttét követő 60 napon belül kell közzétenni az adatokat.


Törvényi háttér

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. E törvény határozza meg az államháztartás működésének és ellenőrzésének legfontosabb szabályait.

2003. évi XXIV. "Üvegzseb" törvény

a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

E rendelet szabályozza az államháztartás szervezetei vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetőleg a működése és a szaktevékenységei alakulását befolyásoló pénzügyi-gazdasági eseményekre, döntési eljárásokra vonatkozó előírásokat.

 > Az üvegzseb-törvény körébe tartozó szerződések

Start a blog with www.howtostartblogging.com

Tárhely szolgáltatónk

Mentés

Időjárás

Környező települések honlapjai