Képviselő-testületi rendeletek

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei

7/2017. (II.14.) sz. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól

6/2013. (IV.25.) sz. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2007. (IV.02.) sz. rendelet módosításáról

5/2013. (IV.25.) sz. Az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

4/2013. (IV.25.) sz. A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

3/2013. (IV.25.) sz. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.27.) sz. rendelet módosításáról

2/2013. (III.11.) sz. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.14.) sz. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

9/2012. (XII.13.) sz. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

7/2012. (VI.19) sz. Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

6/2012. (IV.26) sz. A 2012. évi intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról

5/2012. (IV.26) sz. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

2/2012. (II.27) sz. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

1/2012. (II.13) sz. Az épített és természeti értékek helyi védelméről

9/2011. (IV. 13) sz. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

8/2011. (IV.13) sz. A körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról

4/2011. (III.09) sz. A 12/2010. (XII.22) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2011. (I.24) sz. Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

13/2010. (XII.22) sz. A közműves ivóvízellátásról

11/2010. (XII.13) sz. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

10/2010. (XII. 13) sz. Gáborján Községi Önkormányzat képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata

11/2008. (VIII.28) sz. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 14/2005. (IX.19) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2007. (VIII.16) sz. Az adatvédelemről

6/2007. (IV.02.) sz. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

3/2006. (IV.13) sz. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról

13/2005. (IX.19) sz. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi speciális szabályairól

12/2005. (VIII.22) sz. A közbeszerzésről szóló 8/2005. (IV.28) K.T. számú rendeletének hatályon kívül helyzezéséről

9/2005. (V.20) sz. A helyi hulladékgazdálkodási tervről

5/2005. (III.31) sz. Piacok és vásárok tartására vonatkozó szabályok

4/2005. (III.31) sz. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2004. (VIII.12) sz. A helyi építési szabályzat

5/2004. (IV.05) sz. Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

10/2002. (X.10) sz. Az orvosi körzet kialakításáról

8/2002. (VII.22) sz. Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

5/2002. (III.28) sz. A temetőkről és temetkezésekről

4/2002. (III.28) sz. A díszpolgári cím adományozásáról

3/2002. (III.28) sz. A parlagfű írtásról

6/1997. (V.29) sz. A közterület használatáról, díjáról

9/1996. (XI.07) sz. A helyi iparűzési adóról

9/1994. (XII.19) sz. A magánszemélyek kommunális adójáról

6/1994. (XII.01) sz. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről

4/1992. (V.14) sz. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

3/1992. (V.14) sz. Az utcanevek megváltoztatásáról