f t g m
Copyright 2019 - Gáborján Község Önkormányzata

HVB közlemény 2019.09.18

A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18. napján tartott ülésén elfogadta a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának települési szavazólapjainak adattartamát.

Az elfogadott szavazólapok az alábbi tartalommal kerülnek nyomtatásra:

Polgármester választás
Szavazólap minta

Helyi önkormányzati képviselők választása
Szavazólap minta

Települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Szavazólap minta

Gáborján, 2019. szeptember 18.

HVB

HVI közlemény 2019.08.08 - 2

KÖZLEMÉNY
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt 13 nemzetiség esetében – a 183/2019. számú határozatával – 2019. október 13. napjára kitűzte a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

Gáborján községben a következő nemzetiség(ek) esetében kerülhet sor települési nemzetiségi önkormányzat választására: roma nemzetiség.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Nemzetiség

választópolgárok száma a kitűzéskor

szükséges ajánlások száma

megválasztható képviselők száma

roma

102

6

5

 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva tettem közzé.

 

Gáborján, 2019. augusztus 8.

Jenei Attila s.k.
HVI vezető

HVI közlemény 2019.08.08

Ügyszám: G/840/2019-9.

KÖZLEMÉNY

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/E.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhetedik napot követő munkanapon, a megelőző napon a választói névjegyzékben szereplő választópolgárok száma alapján.

A választópolgárok száma a névjegyzéken a választást megelőző 67. napon : 668 fő.

Ezt figyelembe véve

- polgármester jelöléséhez 21 db

- képviselő jelöléséhez 7 db ajánlás szükséges.

Jelöltet ajánlani: 2019. augusztus 24-től szeptember 9-én 16.00 óráig lehet.

 

Az ajánlások számának megállapításával kapcsolatos döntéssel szemben – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 210.§ (1) bekezdése alapján - kifogással lehet élni, melyet Gáborján Község Helyi Választási Bizottságához kell címezni, és a 4122 Gáborján, Fő u. 106. szám alatt lehet benyújtani.

E közlemény Gáborján község önkormányzatának honlapján és a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.

 

Gáborján, 2019. augusztus 8.

 

Jenei Attila s.k.
HVI vezető