f t g m
Copyright 2018 - Gáborján Község Önkormányzata

Módosult a Településkép védelmi törvény végrehajtásának határideje

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának határideje hivatalosan is 2017. december 31-re módosult. Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-én elfogadta a T/17312. számú törvényjavaslatot, amely a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának határidejét 2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosította. A határidő kitolásával a Miniszterelnökség segíteni kívánja a települési és kerületi önkormányzatokat a törvény minél magasabb minőségű végrehajtásában.

A törvény több, a helyi építészeti értékek védelmét biztosítását segítő módosítást is tartalmaz:

  • A helyi építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati  rendeletet   2017. december  31-ig  lehet  alkalmazni.
  • 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet helyi építészeti örökség védetté nyilvánítását és  védettség  megszüntetését megállapító előírásait 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.

A településünkön 2017. szeptember 7-én megtartott "Gáborján Község Településképi Arculati Kézikönyvének ismertetése, véleményeztetése" napirendű közmeghallgatásán elhangzottak, mely szerint szeptember végére a honlapunkra felkerül a Településképi Arculati Kézikönyv tervezete, sajnos még nem áll rendelkezésünkre, a szakemberek általi feldolgozása, egyeztetése alatt áll.

Hamarosan eleget tehetünk ennek a kötelezettségünknek és véleményeztetésre publikáljuk honlapunkon, addig is szíves türelmüket kérjük.

A Képviselő-testület elkötelezett abban, hogy a módosított határidőn belül elfogadja a településképi rendeletet, nem szándékozik a 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában alkalmazandó, halasztott határidőig tartó, jelenleg hatályos rendeletet alkalmazni.

Kapcsolódó dokumentumok:

T/17312. számú törvényjavaslatot; 2017. évi CV. törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról;
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről; Jegyzőkönyv Gáborján Község Képviselő-testülete 2017. szeptember 7-i Közmeghallgatásáról.

Gáborján, 2017. október 2.

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testület

 

Tisztelt Látogatóink!

 Köszöntjük Önöket honlapunkon. Bizonyára sokan bosszankodva észlelték, hogy honlapunk az elmúlt időszakban nem volt elérhető, illetve tartalma nem megfelelően jelent meg a böngészőkben. Az oldal többször "összeomlott", a tartalomkezelő rendszer alatt olyan keretrendszer működött sok éven keresztül (sokuk megelégedésére), amelyet az újabb verziójú tartalomkezelő rendszer, valamint a szerver szoftverek már nem támogattak. A régi honlapunk szerkezetében jelentős változtatások váltak szükségessé. Egyes alkalmakkor jelentős adatvesztést is szenvedtünk, amit a mentésekből sem tudtunk teljes körűen pótolni. Emiatt úgy gondoltuk, hogy egy teljesen új felületű és keretrendszerű honlappal állunk az érdeklődők rendelkezésére, valamint azon keresztül biztosítjuk az Önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségét.

 A körülmények azonban felgyorsították a folyamatot, felszólítást kapott az Önkormányzat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, hogy az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján, az Önkormányzat az elektronikus közzétételi kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget. Ezért a levél kézhezvételét követően - elsődlegesen szem előtt tartva a kifogásolt közzétételi kötelezettséget - munkatársunk megkezdte az Önkormányzat Képviselő-testület ülésein született döntések publikálását.

 Folyamatosan igyekszünk eleget tenni az említett kötelezettségnek. A további tartalmak visszatöltését, pótlását szintén igyekszünk minél előbb teljesíteni. A megszokott tetszetős designt és akadálymentességet is elkívánjuk érni, a jelenlegi egyszerű, de szükséges után. Addig is szíves türelmüket kérjük.

Gáborján, 2017. szeptember 12.

Gáborján Község Önkormányzata
Mező Gyula polgármester