G Á B O R J Á N   N É P I   É P Í T É S Z E T I   Ö R Ö K S É G E
F E L M É R É S I   É S   F O T Ó D O K U M E N T Á C I Ó

T A R T A L O M J E G Y Z É K

BORÍTÓLAP

Átnézeti térkép, a felmérések helyszínei

1. A településhez közeledve

2. A református templom

3. A templom belsõ fotói

4. Köztéri szobrok Gáborjánban

5. Hajnal u. 2. lakóház

6. Hajnal u. 2. disznó- és tyúkól, összedõlt góré

7. Fõ u. 72. lakóház

8. Szántó Kovács János u. 8. lakóház

9. Szántó Kovács János u. 40. lakóház

10. Hajnal u. 13. lakóház

11. Hajnal u. 13. lakóház belsõ fotói

12. Petõfi Sándor u. 11. lakóház

13. Petõfi Sándor u. 11. lakóház belsõ fotói, gazdasági épület

14. Petõfi Sándor u. 17. lakóház

15. Petõfi Sándor u. 17. lakóház, padlás

16. Petõfi Sándor u. 17. lakóház belsõ fotói

17. Petõfi Sándor u. 17. nyári konyha pincével és disznóól

18. Petõfi Sándor u. 17. góré

19. Fõ utca 47. pincés góré

20. Kapuk, kerítések

21. Fõ utca 75. lakóház

22. Istállók Gáborjánban

23. Fõ utca 75. istálló

24. Fõ utca 75. vermes szín

25. Arany János u. 18. és 24., Petõ Sándor u.

26. Arany János u. 26. lakóház

27. Arany János u. 26. lakóház pincéje

28. Arany János u. 26. lakóház padlása

29. Arany János u. 26. lakóház belsõ fotói

30. Szántó Kovács János u. 22. és rossz állapotú, átépült házak

31. A temetõben

32. Szõlõskerti kunyhó

33. A felmérõk és a tulajdonos a Szántó Kovács János u. 40. elõtt

A település népi építészeti örökségének felkutatására és dokumentálására alakult tábor munkája
Copyright © 2000 Országos Mûemlékvédelmi Hivatal, Teleház Gáborján. Fotók: Virányi Zsolt.
Webmaster: Vozár János